NIET KLETSEN MAAR DOEN !postbullets

Gezinscoaching

 

gezin

postbullets rond.fwGezinscoaching 

Is een effectieve en speelse manier om snel beeld te krijgen van de bestaande
posities, patronen, normen-waarden en afspraken-regels binnen een gezin.

Zonder te oordelen kijk ik naar ieders aandeel-rol binnen de familie en de patronen die daardoor zijn ontstaan.
Waar komen ze vandaan? Ben je er tevreden over? Wil je het anders? Hoe dan?
In de gezinscoachingssessies spiegelen de kinderen regelmatig de wensen, worstelingen, veerkracht en strategieën van hun ouders.
Prachtig om te ervaren wat er allemaal mag groeien wanneer iedereen naar zijn eigen aandeel durft te kijken 
Door in te steken op de kwaliteiten en leefbehoeften van ieder gezinslid gaan we op zoek naar andere interactie vormen
en daar oefenen we mee.
Leuk, (ont)spannend, confronterend....en altijd ontroerend! Vaak zijn 2 -3 bijeenkomsten voldoende om met hernieuwd vertrouwen de uitdagingen van het gezinsleven aan te gaan.

Ook voor samengestelde gezinnen zijn de sessies verhelderend en verbindend.

 

postbullets rond.fwRelatie coaching

Opvoeden is zonder meer topsport bedrijven.team manhof
Het is een prachtige maar pittige en energie verslindende klus.

De doorlopende beschikbaarheid en het je steeds verplaatsen in de behoeften en belangen van de kinderen kan ten koste van de tijd en energie die er beschikbaar is voor
de partner relatie.
Ik spreek uit eigen ervaring spreken dat het afstemmen, ontspannen en plezier maken met elkaar als partners soms lastig te realiseren is
De kans dat je elkaar ( tijdelijk) even niet meer verstaat, begrijpt of aanvoelt ligt op de loer.
Deze verstoring in de partner balans heeft altijd zijn weerslag op het gedrag en het welbevinden van het kind.

Door als partners stil te staan bij de dynamiek in jullie gezin en de behoeften die jullie daar beiden hebben
maak je het voor jullie kind makkelijker om het innerlijk evenwicht te herstellen.
Het gevolg is vaak meer rust en balans in het hele gezin.

Ook deze vorm van coaching is het motto: "niet kletsen maar doen"postbullets rond.fwFamilieopstellingen

Voor ouders die worstelen met vragen over hun eigen gezin van herkomst
biedt Kindercoaching Dorette de mogelijkheid om een eigen familieopstelling te doen.
Een helende ervaring waarbij de vraagsteller een vraag inbrengt die gaat over iets wat hij/zij in het huidige leven zou willen veranderen.
Er zijn geoefende representanten aanwezig die in de opstelling symbool staan voor de leden van het gezin.
De vraagsteller stelt de representanten op in zijn/haar eigen opstelling.


We gaan op zoek naar eerdere levens ervaringen, vaak ontstaan in het gezin van herkomst, die een brug slaan naar het huidige leven. 
Door het energetisch-wetende veld in de opstelling ontvouwt zich een ander beeld wat de oude pijn verzacht en liefde opnieuw laat stromen.
Het is iedere keer opnieuw een bijzondere ervaring.

Iedere eerste zondag van de maand van 13.00-16.00 uur worden de bijeenkomsten in mijn praktijkruimte gehouden.
Representanten zijn aanwezig.

Er is ruimte voor 3 vragenstellers per bijeenkomst

 

Route

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van onze website te kunnen meten.